Fatura Düzenlenmemesine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezası

2017-07-14T11:09:08+00:00Temmuz 14, 2017|

Danıştay 4. Daire Tarih         : 22.11.2006 Esas No   : 2006/2998 Karar No  : 2006/2299 VUK Md. 353/1 FATURA DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ...