Faturaların Sahte Ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Olduğu İhtimal Ve Varsayımdan Öte Somut Ve İnandırıcı Delillerle Ortaya Konulmalı

2018-01-09T17:51:57+00:00Ocak 9, 2018|

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 23.03.2017 Esas No : 2014/11324 Karar No  : 2017/3145 VUK Md. 3 KDVK Md. 29 FATURALARIN SAHTE VE MUHTEVİYATI ...