Geç Verilen Beyannameye Karşı Dava

2017-08-14T08:43:08+00:00Ağustos 14, 2017|

VUK m. 378/2’ye göre “Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun ...