Geçici Verginin Matrahı…

2017-07-28T08:59:41+00:00Temmuz 28, 2017|

Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için ağustos ayında söz konusu olan ...