Gerçek Hizmete Dayanmayan Sahte Sigortalılıklar

2019-04-08T08:25:13+00:00Nisan 8, 2019|

3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensupları iş sahiplerinin defter ve kayıtlarını tutmak, belgeleri gerçeğe uygun olarak muhasebeleştirmek ve ...