Gerçek ve Tüzel Kişilerde Vergi Dairesince İşi Resen Terk Prosedürü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında [...]