Geriye Yürüyemez!!

2017-10-28T10:25:50+00:00Ekim 28, 2017|

VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ GEREĞİ SONRADAN YAPILAN VE YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN DÜZENLEMELER GERİYE YÜRÜMEZ   İstemin Özeti  :Davacı adına, sahte fatura kullandığı ...