Gider Pusulası Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar

2017-04-02T10:26:43+00:00Nisan 2, 2017|

Gider pusulası uygulaması 213 sayılı VUK 234. maddesinde düzenlenmiştir.  Yasal düzenleme gereği olarak, gider pusulasının tanzim sahası geniş olmakla birlikte, ...