Gümrük İhtilaflarında En Çok İhtilafa Konu Olan Hususlar

2017-10-02T23:09:59+00:00Ekim 2, 2017|

Yükümlüler ile gümrük idareleri arasında en çok ihtilafa konu edilen hususlar: 1)  Royalti-lisans ödemeleri Eşyanın ithali sonrasında yapılacak royalti-lisans ödemelerinin ...