Hacizli Olan Arsa Satılır mı?

2017-04-08T09:55:29+00:00Nisan 8, 2017|

Borçlu olanın mallarına uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkmakta olan haciz; alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borcun tahsilini ...