Haksız Vergi Kesintilerinin İadesinde,Paranın Yasal Faiziyle Birlikte Verilmesi Gerekir

2017-05-15T15:43:10+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 25.12.2013 gün, 2013/740 E., 2013/896 K. sayılı kararı ile davacının, haksız olarak alınan paradan tasarruf ...