Hangi Belgeye İstinaden Haciz Yapılır?

2017-09-26T09:38:08+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ve tahmin ...