Hangi Mallar Haczedilemez ?

2017-09-26T09:24:03+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline ...