Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir?

2017-10-15T23:03:32+00:00Ekim 15, 2017|

Ödeme emrini alan borçlu; -Böyle bir borcunun olmadığı, -Borcunu kısmen ödediği, -Borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün ...