Hukuki Hatalar ve Vergide Tahsilat Zamanaşımı

2017-06-14T07:40:44+00:00Haziran 14, 2017|

6183 sayılı AATUHK’nun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren (5) yıl içinde tahsil edilmeyen ...