İdarece İptal Davası Açılmasının Koşulları Nedir?

2017-03-21T20:12:09+00:00Mart 21, 2017|

6183 sayılı Kanun ile düzenlenen iptal davası, borçlunun kamu alacağına zarar veren bazı tasarruflarının hükümsüz hale gelmesini sağlayan ve tahsil ...