İfraz Edilen Şirket Arsalarının Satışı, Kurumlar Vergisine Tabi Mi?

Fabrika binaları şehir içinde kalan ve bu binaların sanayi imarı, Belediye Meclislerince re’sen konut ve ticari imara dönüştürülen [...]