İhbarnamenin Şirketin Yönetim Kurulu Üyesinin Özel Vekiline Tebliği

2017-07-12T09:40:17+00:00Temmuz 12, 2017|

Danıştay 9. Daire Tarih         : 17.10.2006 Esas No   : 2003/856 Karar No : 2006/3972 VUK Md. 102 İHBARNAMENİN ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZEL ...