Pişmanlık ve Islah Müessesesi

2021-08-05T07:14:03+00:00Temmuz 11, 2019|

İdarenin, kamunun finansmanında en önemli kalem olan vergi gelirlerinin aşınmasını önlemeyi amaçladığı “Pişmanlık ve Islah” müessesesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371 maddesi[1] ve ...