İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Verginin Mahkemece İadesine Karar Verilmesi Halinde Faiz Uygulaması

2017-10-27T09:40:24+00:00Ekim 27, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih : 02.03.2016 Esas No : 2013/1476 Karar No  : 2016/1099 VUK Md. 112 İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN EDİLEN VERGİNİN MAHKEMECE ...