İhtiyati Haciz Uygulamaları

2017-02-02T11:44:07+00:00Şubat 2, 2017|

A.GENEL OLARAK: İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının zamanında ödenmesinin güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. ...