İhtiyati Haciz Uygulaması

2017-04-21T09:38:03+00:00Nisan 21, 2017|

Genel Olarak İhtiyati Haciz İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği ...