Mükellef Kriz Hattı!

İhtiyati Haciz

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: İhtiyati Haciz

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

2021-03-12T08:16:29+00:00Mart 12, 2021|

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi ...

İhtiyati Hacze Karşı Dava Açılması

2021-03-18T12:13:20+00:00Nisan 20, 2020|

İhtiyati haciz Henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş, tahakkuk edip  de ödeme süresi gelmemiş, ödeme emri tebliğ  edilmemiş kamu alacaklarının tahsilini ...

İhtiyati Haciz İstihkak İddiası

2021-03-24T07:29:02+00:00Şubat 1, 2020|

İhtiyati Haciz İstihkak İddiası, 6183 Sayılı Kanunun 66. maddesine göre borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiasında bulunulduğunda, aynı Kanunun ...

İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması

2021-03-24T07:11:32+00:00Şubat 1, 2020|

İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması, 6183 Sayılı Kanunun 13. maddesinde; “Amme borçlusunun ikametgahının olmaması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalinde, ...

İhtiyati Tahakkuka İtiraz

2021-03-24T07:24:57+00:00Şubat 1, 2020|

İhtiyati Tahakkuka İtiraz, Madde 20: Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15. madde ...

İhtiyati Tahakkukun Nedenleri

2021-03-25T07:32:33+00:00Ocak 31, 2020|

İhtiyati tahakkukun nedenleri, yasanın 17. maddesinde belirtilmiştir. Özetlersek; 1.İhtiyati haciz uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığı ihtiyati tahakkuk içinde yeterlidir. Özel hukukta ...

İhtiyati Hacizde Dava Açma Süresi

2021-03-27T07:33:56+00:00Ekim 13, 2019|

İdari işlemlerin dava konusu edilmeleri, yönetilenlere idarenin işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme ve dava konusu edip etmeyeceklerini düşünme; yönetilenlerin işlemlerinde ise ...

Go to Top