İkincil Amme Borçlularının Kişisel Banka Hesaplarına E-Haciz Şartları

2017-06-19T15:44:48+00:00Haziran 19, 2017|

Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin (VEDOP 3) önemli ayaklarından birisi olan e-haczin uygulamalarında bir takım problemler vardır.[1] Bu problemlerden başlıcalar aşağıda ...