İktisadi İşletmelerden Derneklere Kar Transferi

2021-08-12T06:42:03+00:00Haziran 8, 2019|

Bilindiği gibi, derneklerin kendisi vergiye tabi değildir. Ancak, derneklerin oluşturdukları iktisadi işletmeler kurumlar vergisine tabidir.(1) Dernekler 5253 sayılı Dernekler Yasasına ...