İlave Bir Verginin Tarh Edilmiş ve Mükellefe Tebliğ Edilmiş Olması

2017-03-23T11:19:48+00:00Mart 23, 2017|

Öncelikli olarak “verginin tarhını”açıklamaya çalışacağız. Esas itibariyle aleyhine dava açılabilecek tarhiyat, mükellef beyanına dayanmayan, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyattır ...