İnceleme Sırasında Vergi Dairesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Yargı Aşamasında İncelenemez

2017-05-15T15:13:10+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 26.12.2012 gün, 2010/707 E. 2012/618 K. Sayılı kararı ile hiçbir mücbir sebep olmadan defter ...