İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

2019-04-16T08:24:50+00:00Nisan 16, 2019|

476 sıra numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) ile kullanılan yetkiye istinaden internet ortamında gerçekleştirilen reklam hizmetlerinin ve bunlara aracılık hizmetlerinin stopaj ...