İş Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi Nedeniyle (İkale Sözleşmelerine İstinaden) Ödenen Tazminatların Vergisel Boyutu

2017-10-02T23:26:41+00:00Ekim 2, 2017|

İş sözleşmelerinin tarafların ortak iradesi ile sona erdirilmesi hali ikale sözleşmesidir.  İkale sözleşmesi diğer adıyla bozma sözleşmesi olarak Yargıtay içtihatlarında ...