İş Yerinde Bulunması Gereken Defterler ve Para Cezaları

2017-08-17T08:28:20+00:00Ağustos 17, 2017|

Vergi Usul Kanunun 353. maddesinin 4 numaralı bendinde, “Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri, serbest meslek kazanç ...