İşveren Tarafından Vekalet Verilen Meslek Mensubu veya Üçüncü Kişiler İşveren Vekili Değildir

2017-10-31T10:02:14+00:00Ekim 31, 2017|

SGK İşveren Vekili ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlanmış olduğu 23.10.2017 tarih 5334801 sayılı Genel yazıyla, işverenler tarafından işveren vekili yetkisi ...