2018 Yılı Konutlar ile İşyerlerine Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlar

2017-12-30T00:29:53+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ...