İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular

2017-08-10T08:35:38+00:00Ağustos 10, 2017|

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesi gereği olarak “Vergi incelemesine başlanılmadan veya Takdir Komisyonu’na sevk edilmeden önce verginin ziyaa (kayba) uğradığına ...