İzaha Davet Sürecinden Hiç Ceza Ödemeden (Sıfır Ceza ile) Çıkmak Mümkün mü?

2017-11-04T09:34:15+00:00Kasım 4, 2017|

İzaha davet, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından ...