İzaha Davet ve Zayıf Noktası

2017-10-26T08:23:09+00:00Ekim 26, 2017|

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ...