Mükellef Kriz Hattı!

İzaha davet

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: İzaha davet

Mükellefleri İzaha Davet-Yeni Düzenlemeler

2021-03-20T08:04:26+00:00Haziran 3, 2020|

Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır. Vergi kanunlarının öngördüğü defter ve ...

İzaha Davet Süreci

2021-03-26T15:13:51+00:00Ekim 25, 2019|

1-Ön Tespit Mükellefin izaha davet edilebilmesi için öncelikle hakkında 482 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 16 başlık ...

Tüm Yönleriyle İzaha Davet Müessesesi

2021-03-25T07:41:21+00:00Ekim 25, 2019|

İzaha davet müessesesi, 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik ...

Vergi İncelemesi ve Gerekçeli Tarhiyat Hakkı

2017-10-09T20:01:08+00:00Ekim 9, 2017|

ÖZET: Vergi incelemesi, ödenmesi gerekli olan verginin doğruluğunu araştırmak ve sağlamak amacına yönelik çalışmaların bütününü içeren bir tanımlamadır. 213 sayılı ...

Go to Top