Kaçakçılık Fiiline İştirak Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Miktarının Tespiti

2017-05-27T08:51:12+00:00Mayıs 27, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 07.04.2014 Esas No         : 2011/2100 Karar No  : 2014/2339 VUK Md. 3, 134, 344 KAÇAKÇILIK ...