Kanuni Süresinden Sonra Verilen İhtirazi Kayıtlı Beyannameler

2017-08-23T08:43:31+00:00Ağustos 23, 2017|

Vergi sistemimiz çağdaş vergilemenin unsurlarından birisi olan “beyan esası ilkesi” üzerine inşa edilmiş olup, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 378’inci maddesinin ikinci ...