Kanuni Temsilcilerin Tüzel Kişilerin Vergi ve Buna Bağlı Alacaklardan Dolayı,Sorumlulukları,Kanuni Temsilci Oldukları Süre ile Sınırlıdır

2017-04-21T11:12:50+00:00Nisan 21, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih : 13.11.2013 Esas No : 2012/353 Karar No  : 2013/546 VUK Md. 10 KANUNİ ...