Kanuni Temsilciler İle Limited Şirket Ortakları Arasında Kamu Alacağının Takibi Açısından Öncelik Sırası

2017-05-27T08:26:33+00:00Mayıs 27, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 19.02.2014 Esas No         : 2013/150 Karar No  : 2014/96 VUK Md. 10 AATUHK ...