KDV Tevkifatının Yapılmaması veya Eksik Yapılması Hallerinde Karşılaşması Muhtemel Müeyyideler

2017-03-10T12:31:00+00:00Mart 10, 2017|

1-GİRİŞ:  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin ...