Kendi Beyanıma Dava Açabilir miyim?

2017-08-10T08:42:42+00:00Ağustos 10, 2017|

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 378 inci maddesi uyarınca, (vergi hatalarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla), beyan ettiğiniz matrahlara ve ...