Kesinleşmemiş Vergi Ziyaı Cezalarında Ceza Tutarının Tespiti

2017-07-20T09:36:03+00:00Temmuz 20, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih         : 26.05.2006 Esas No   : 2005/318 Karar No  : 2006/125 VUK Md. 344, Geç. Md. 27 KESİNLEŞMEMİŞ ...