Kod Listesinden Çıkmak İçin İdarenin Baskısıyla Verilen Düzeltme Beyannamesine Karşı Dava Açılabilir

2017-05-15T15:23:47+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay 9. Daire 13.12.2012 gün, 2010/4896 E., 2012/9474 K. sayılı kararı ile idarenin baskısıyla kod listesinden çıkmak maksadıyla ihtirazı kayıtla ...