İş Ortaklığı, Konsorsiyum ve Adi Ortaklık Ayrımı  

2021-08-04T14:54:42+00:00Temmuz 22, 2019|

KVK’nun 1. maddesinde iş ortaklıklarının da kurumlar vergisi mükellefi olduğu belirtilmiş ve iş ortaklıkları yasanın 2/7. madde hükmünde tanımlanmıştır. Buna ...