Kredi İstemi ve Vergi Borcu İlişkisi

2017-05-03T09:55:11+00:00Mayıs 3, 2017|

Vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerine karşı vadesi geçen borçlarını ödememeleri halinde finans sektörü, bankalar ...