Kredi Kartıyla Yapılan Satış Hasılatının Kayıt ve Beyanlara Dahil Edildiğinin İspat Külfeti Mükellefe Ait

2017-06-19T09:23:00+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 24.12.2012 Esas No         : 2010/7112 Karar No : 2012/4884 VUK Md. 3 KREDİ KARTIYLA YAPILAN ...