Mükellef Kriz Hattı!

Kurumlar Vergisi

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: Kurumlar Vergisi

İhtiyati Tahakkuk Müessesesi

2021-03-13T09:58:44+00:00Mart 13, 2021|

1- Genel Düzenleme İhtiyati tahakkuk müessesesi, kamu alacağını korumak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 17 ila 20 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna ...

Taşınmaz Satış İstisnasında İhtilaflı Hususlar

2021-03-13T08:22:47+00:00Mart 12, 2021|

I- GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinin gerekçesinde; söz konusu istisnanın amacının; kurumların bağlı değerlerinin ekonomik ...

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

2021-03-15T07:08:09+00:00Mart 11, 2021|

Kanun Adı: KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun No: 5520 Kabul Tarihi: 13/6/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26205 Resmi Gazete Tarihi: 21/6/2006 Verginin konusu Madde 1-(1) Aşağıda sayılan ...

Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

2021-03-18T10:38:27+00:00Nisan 27, 2020|

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, alacaklarının ...

Go to Top