Limited Ortaklık Genel Kurullarında Sirküler Tipi Karar Almada İptal Davası

2017-09-30T11:25:46+00:00Eylül 30, 2017|

Sermaye ortaklığı niteliğini haiz limited ortaklıkta, karar organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararlar, genel kurul toplantısına katılmayan, katılan fakat ...