Limited Şirket Ortağının Ölümü ve Veraset Beyanı

2017-08-17T08:21:16+00:00Ağustos 17, 2017|

Uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman ...